Ahad, 9 Oktober 2011

Apa itu KATA MAJMUK?

Kata Majmuk
 
 • Dua atau lebih daripada dua patah dasar dapat digabungkan untukmembentuk satu kata baru yang padu atau sebati maknanya.
 • Kata paduan atau sebatian yang demikian dikenal sebagai kata majmuk.
 • Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maknanya sendiri-sendiri.
 • Misalnya, wang dan saku yang menjadi komponen kata majmuk wangsaku mempunyai maknanya masing-masing. Makna wang saku ialah wang dibawauntuk digunakan apabila diperlukan.
 • Ada juga kata majmuk yang terbentuk daripada dua patah kata yangberbeza tetapi maknanya sama atau hampir-hampir sama. Beberapa contohnya ialahcantik jelita, hancur lebur, dan sunyi sepi.
 • Dua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya itu dimaksudkanuntuk menyatakan makna kesangatan. Misalnya, cantik jelita bererti sangat cantik,hancur lebur bererti hancur sama sekali, dan sunyi sepi bererti sangat sunyi.
Bentuknya

 • Kata majmuk ada yang dieja tercantum dan ada yang dieja terpisahtetapi tidak ada yang bersempang.
 • Dengan itu, dapatlah dibezakan bentuk kata majmuk daripada bentukkata ganda yang dieja bersempang kecuali kata ganda separa seperti bebawang,jejari, kekuda, dan sebagainya.
 • Beberapa contoh kata majmuk yang dieja tercantum ialah apabila,bumiputera, daripada, jurumudi, kadangkala, dan walaupun.
 • Beberapa contoh kata majmuk yang dieja terpisah ialah air mata,buah pinggang, campur tangan, daun pintu, ganti rugi, dan hak cipta.
 • Dari segi bentuknya, kata majmuk ter­bahagi kepada beberapa kelasseperti yang berikut:
(a) kata nama majmuk;
(b) kata bilangan majmuk;
(c) kata adjektif majmuk;
(d) kata kerja majmuk;
(e) kata sendi majmuk;
(f) kata keterangan majmuk;
(g) Kata hubung majmuk.
 • Sebahagian besar daripada kata majmuk dalam bahasa Melayu tergolong dalam kelas kata nama. Contoh kata nama majmuk, antara yang lainlain, ialah air mata, buah mulut, cita rasa, daun telinga, ganti rugi, dan hak cipta. 
 • Kata bilangan majmuk, antara yang lain-lain, ialah tiga puluh, dua pertiga, dan dua ratus lima puluh.
 • Kata adjektif majmuk, antara yang lain-lain, ialah aman damai, buta huruf, cantik jelita, gagah perkasa, merah jambu, iri hati, dan kelam kabut.
 • Kata kerja majmuk ada yang bebas, yakni tidak terikat pada sebarang imbuhan. Contohnya: angkat kaki, buang air, campur tangan, datang bulan, dan gulung tikar.
 • Kata kerja majmuk ada juga yang terikat. Contohnya: mengadu domba, mengambil alih, mengambil berat, menganggap sepi, mengangkat sembah, membalas budi, membanting tulang, mencari gali, bercerai susu, berdiam diri, menyalahgunakan, menembak mati, dan bertungkus lumus.
 • Kata sendi majmuk pula tidak seberapa jumlahnya, iaitu darihal, daripada, kepada, dan sedari.
 • Kata keterangan majmuk, antara yang lainlain, ialah acap kali, boleh jadi, demikian, kadangkala, lambat laun, pertama kali, sambil lalu, dan sekali sekala.
 • Kata hubung majmuk, antara yang lain-lain, ialah apabila, manakala, dan meskipun.  
  • TUGASNYA :
   • Kata majmuk mempunyai dua tugas seperti yang berikut:
   • (a) menetapkan kelas kata dasar. Contohnya.

 • air (kata nama) + mata (kata nama)
  air mata (kata nama)
  lemah (kata adjektif) + lembut (kata adjektif) lemah lembut (kata adjektif)
  mogok (kata kerja) + duduk (kata kerja) mogok duduk (kata kerja)
  dari (kata sendi) + pada (kata sendi) daripada (kata sendi)
 • (b) mengubah kelas kata dasar. Contohnya:
 • apa (kata ganti tanya) + bila (kata keterangan tanya) apabila (kata nama)
  alim (kata adjektif) + ulama (kata nama) alim utama (kata nama)
  gulung (kata kerja) + tikar (kata nama) gulung tikar (kata kerja)
  tumbuk (kata kerja) + rusuk (kata nama) tumbuk rusuk (kata nama)
  cerdik (kata adjektif) + pandai (kata adjektif) cerdik pandai (kata nama)
  lalu (kata kerja) + lintas (kata kerja) lalu lintas (kata nama)
  banyak (kata adjektif) + mulut (kata nama) banyak mulut (kata adjektif)
  lambat (kata adjektif) + laun (kata adjektif) lambat laun (kata keterangan)
   • Maknanya
  • Dari segi maknanya, kata majmuk dapat dibahagi kepada dua jenis seperti yang berikut:
   • (a) kata majmuk wajar;  
   • (b) kata majmuk kiasan
  • Kata majmuk wajar ialah kata majmuk yang sebenarnya, yang maknanya dapat diketahui daripada makna katakata yang menjadi komponennya.
  • Misalnya, buah anggur ialah kata majmuk wajar kerana maknanya tidak lain daripada buah yang bernama anggur.
  • Kata majmuk kiasan pula ialah kata majmuk yang maknanya lain daripada makna yang ada pada kata-kata yang menjadi komponennya.
  • Misalnya buah hati ialah kata majmuk kiasan kerana maknanya tidak kenamengena dengan buah ataupun hati.
  • Makna buah hati ialah kekasih yang dicintai, bukan buah yang bernama hati.
  • Berikut ialah beberapa contoh kata majmuk wajar.

 • adat istiadat
  alih bahasa
  bahasa pasar
  bakul sampah
  batang hidung
  cakera padat
  cantik jelita
  daya cipta
  dengki hati
  emas putih
  esok hari
  gagah berani
  galah canggah
  rendah hati
  sabun mandi
  sihat akal

  gunung api
  hancurlebur
  harga borong
  hitam manis
  ikan parang
  inti sari
  isi perut
  juling air
  kaca mata
  kerak bumi
  otak depan
  olah raga
  pagar duri
  pindah tangan
  rabun jauh
  tahan lasak

  kongsi gelap
  lampu duduk
  lipat ganda
  lubang hidung
  mabuk taut
  merah jambu
  minyak makan
  naik takhta
  nenek moyang
  orang gaji
  tuan rumah
  udang galah
  uji kaji
  wang saku
  warta berita
  zat air
   •  Berikut ialah beberapa contoh kata majmuk kiasan.

 • akal kancil
  anak angkat
  anak baju
  anak emas
  anak kunci
  batu loncatan
  banyak mulut
  buah mulut
  bulan madu
  cahaya mata
  cakap angin
  campur tangan
  cekak musang
  dapur susu
  mata hari
  naik darah
  nyawa ikan
  otak udang
  tangan besi
  timbang rasa

  darah daging
  datang bulan
  daun pintu
  emas kahwin
  embun jantan
  filem bisu
  gaji buta
  gantung kemudi
  gatal mulut
  gunung payung
  habis akal
  lalat hijau
  lebar mulut
  lemah semangat
  lepas tangan
  main angin
  malam buta
  sampai hati
  tali barut
  tanah air

  hajat besar
  harga diri
  ibu ayam
  isi hati
  jalan bahasa
  jauh hati
  kaki tangan
  karat hati
  kata dua
  kecil hati
  kereta api
  papas hati
  panjang tangan
  pasar gelap
  patah hati
  rendah hati
  sagu hati
  sakit hati
  tumbuk rusuk

Sabtu, 8 Oktober 2011

Mari mengenal AYAT INTI

1. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat selapis atau ayat tunggal.
2. Ayat inti menjadi dasar untuk membentuk ayat-ayat yang lain , iaitu yang dikenali sebagai ayat terbitan.
3. Ayat inti mempunyai satu subjek dan satu predikat.
4. Terdapat empat jenis ayat inti iaitu :
a) Frasa nama + frasa nama
Ayat inti ini subjeknya ialah kata nama dan predikatnya juga frasa nama.
Contoh ayat
FN (subjek) FN (predikat)
Kakak Arif doktor
Mutusamy pelajar
Pemuda itu mahasiswa
b) Frasa nama + frasa kerja
Ayat inti ini subjeknya ialah kata nama dan predikatnya juga frasa kerja.
contoh ayat
FN (subjek) FK (kerja)
Abang membasuh kereta
Nyonya Tan membeli ikan
Murid-murid itu berlari
c) Frasa nama + frasa adjektif
Ayat inti ini subjeknya ialah kata nama dan predikatnya juga frasa adjektif.
contoh ayat
FN (subjek) FK (adjektif)
Bunga ini wangi
Kapak ini tumpul
Bangunan itu tinggi
d) Frasa nama + frasa sendi
Ayat inti ini subjeknya ialah kata nama dan predikatnya juga frasa sendi.
contoh ayat
FN (subjek) FK (sendi)
Ayah di kebun
Mereka dari Terengganu
Cenderamata untuk guru besar
Kata sendi mesti diikuti oleh kata nama untuk membentuk frasa sendi.
contoh ayat
Kata sendi di, dari, untuk
Kata nama kebun, Terengganu, guru besar

Jumaat, 7 Oktober 2011

Teknik Simulasi

 • Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah, isu atau tugasan semula.
 • Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat, menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting.
 • Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah.
 • Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis.
 • Dapat menwujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran.

Khamis, 6 Oktober 2011

Teknik Latih Tubi

 • Teknik latih tubu adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari.
 • Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya.
 • Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu
 • Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting.
 • Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar, melihat, memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan-perkataan itu.
 • Berasakan pengajaran bahasa dengar dan sebut (audiolingual) yang biasanya digunakan dalam pengajaran bahasa kedua.
 • Mengikut teknik ini, perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu :
 1. Sebutan (accent)
 2. -menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi.
 3. Tatabahasa (grammer)
 4. -penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek.
 5. Perbendaharaan kata (vocabulary)
 6. -meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu.
 7. Kefasihan (fluency)
 8. -menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya.
 9. Kefahaman (comprehension) 
  1. -latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.
 • Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz.
 • Antara kelemahan tekni ini ialah ia menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid.
 • Namun begitu, teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan.

Rabu, 5 Oktober 2011

Teknik Pengajaran & Pembelajaran Bahasa

DEFINISI
 • Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya.
 • Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu.
 • Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.
 • Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti.
  Teknik-teknik Pengajaran Bahasa
 1. Teknik main peranan
 2. Teknik permainan bahasa
 3. Teknik latih tubi
 4. Teknik bercerita
 5. Teknik inkuiri
 6. Teknik perbahasan
 7. Teknik kuiz
 8. Teknik sumbangsaran
 9. Teknik soal jawab
 10. Teknik simulasi
 11. Teknik drama
 12. Teknik perbincangan
 13. Teknik forum
 14. Teknik dialog
  TUJUAN TEKNIK
  1. Menarik Minat murid
  2. Mengekalkan perhatian
  3. Membangkitkan ras ingin tahu

Selasa, 4 Oktober 2011

Kaedah Penyampaian Pengajaran Pemulihan

Ada beberapa pendekatan yang boleh digunakan bagi membolehkan murid menguasai kemahiran asas dalam bacaan.

1. Kaedah Fonik
 • kaedah ini memberi fokus kepada cara mempelajari perkataan yang belum dikenali dengan bunyi bahasa. Contohnya, huruf ‘m’ disebut apabila memakan sesuatu yang sedap.
 • selepas murid mengenal bunyi huruf, diperkenalkan pula nama huruf dan bentuk huruf. Bunyi-bunyi huruf dicantumkan sehingga terbentuk perkataan yang sempurna.
2. Kaedah Suku Kata
 • kaedah ini bermula dengan mengeja suku kata perkataan bermakna. Contohnya, ‘ka’ + ‘yu’ = kayu
 • Proses mengeja dan membatang perkataan ini perlu dimulakan dengan mudah iaitu bermula dengan dua suku kata (KVKV), kemudian dikembangkan menjadi tiga suku kata (KVKVK) dan seterusnya menjadi empat suku kata (KVKVKVKV), penggunaan diftong (VV) dan konsonan berganding (KK).
3. Kaedah Cantuman
 • kaedah ini adalah berdasarkan suku kata bagi perkataan bermakna. Perkataan itu akan dicantumkan menjadi ayat yang lengkap.
 • contohnya :
1. cin+cin = cincin
2. i+bu = ibu
3. be+li = beli

Ayat lengkap = ibu beli cincin

Sebaik-baiknya, pengajaran dijalankan secara individu atau pun kumpulan kecil. Guru boleh memperkenalkan huruf vokal dan konsonan tetapi tidaklah mengikut urutan kerana itu akan membosankan murid.

Contohnya, guru menunjuk jari ke arah meja, kemudian mempamerkan kad perkataan ‘meja’. Selepas itu, guru boleh pula menayangkan pula kad huruf ‘m’, ‘e’, ‘j’ dan ‘a’.
Seterusnya letakkan buku di atas meja. Guru sebut ‘buku di atas meja’. Guru pamerkan kad perkataan ‘buku’ dan minta murid menyebut seta mengeja.

Kemudian, adakan permainan untuk murid-murid berdasarkan kad perkataan itu tadi.

Isnin, 3 Oktober 2011

Melawat ke Melaka

Pada cuti penggal yang lalu, kami seisi keluarga telah melawat ke negeri Melaka. Kami pergi ke sana dengan menaiki kereta baharu ayah.

Kami bertolak pada pukul 6.00 pagi. Kami berbual-bual sambil menikmati pemandangan di luar tingkap.

Kira-kira pukul 8.00 pagi, kami tiba di destinasi. Kami bagai rusa masuk ke kampung kerana ini merupakan kali pertama kami melawat ke Melaka. Saya pernah banyak membaca buku tentang tempat yang bersejarah ini, namun kali ini saya berpeluang menjejakkan kaki saya di sini.Alangkah seronoknya hati saya.

Tempat pertama yang kami lawati ialah Taman Mini Malaysia. Kami dapat melihat berbagai-bagai bentuk rumah tradisional negeri-negeri di Malaysia.

Seterusnya, kami melawati ke Muzium Negeri Melaka. Muzium ini menempatkan pelbagai jenis barangan purba dan kebudayaan negeri Melaka. Kami dilarang menyentuh barangan tersebut.

Selepas itu, kami melawat ke A Famosa. Kami mengambil kesempatan menangkap gambar di hadapan pintu masuk A Famosa. Kami juga singgah di kedai cenderamata untuk membeli cenderamata sebagai kenang-kenangan.

Pada pukul 6.30 petang, kami bertolak pulang ke rumah. Lawatan ini telah menambahkan pengetahuan am dan pengalaman saya. Saya berharap dapat melawat ke negeri Melaka pada masa depan. 

Ahad, 2 Oktober 2011

Laporan Lawatan Sambil Belajar Ke Kilang Kerepek Di Johor

Laporan Lawatan Sambil Belajar Ke Kilang Ke Kerepek  

Pada 15 Jun 2011,Persatuan Bahasa Malaysia Sekolah Krbangsaan Taman Johor Jaya 3 telah mengadakan lawatan sambil belajar ke sebuah kilang kerepek di Johor.Seramai 40 orang murid ahli pesatuan dan 5 orang guru pengiring turut serta dalam rombongan tersebut.  

      Tujuan lawatan ini diadakan adalah untuk memberikan peluang kepada murid-murid melihat proses kerepek dibuat. Seterusnya, lawatan ini juga dapat menimba ilmu pengetahuan serta dapat mengetahui jenis kerepek yang diproses.  

      Peserta bertolak pada pukul 7.30 pagi dengan menaiki bas yang disewa khas.Setelah sejam setengah perjalanan,mereka pun sampai ke kilang itu.Apabila tiba,mereka disambut oleh seorang pegawai.Kemudian ,beliau memeberikan satu taklimat ringkas kepada kami tentang kilang tersebut.

         Selepas itu,murid-murid dibawa ke beberapa bahagian proses.Sebahagian besar kerja memproses ini dilakukan oleh mesin yang berteknologi tinggi.Beberapa orang murid telah bertanyakan soalan kepada petugas di situ untuk mengetahui lebih banyak maklumat dan mereka melayan pertanyaan murid-murid itu dengan mesra walaupun sedang bekerja. 

      Pada pukul 11.00 pagi,para peserta dibawa ke bahagian jenis kerepek.Di situ terdapat banyak kerepek yang sudah diproses.Kemudian,pada pukul 12.30 tengah hari,kami diberi sedikit jamuan ringan di kantin kilang tersebut.  

       Murid-murid bertolak pulang pada pukul 1.00 tengah hari.Mereka diberi seorang satu kerepek sebagai cenderamata    oleh pihak kilang.Cikgu Alia telah menyampaikan cenderamata kepada pegawai tersebut sebagai tanda penghargaan.Mereka berasa sangat seronok menyertai rombongan ini kerana mendapat banyak pengetahuan dan melihat sendiri cara-cara memproses kerepek.  

Disediakan oleh,                                                                                                                                  1 JULAI 2011


                           Alieya 
(ALIEYA BATRIESYA BINTI MAZLAN)
Setiusaha,
Persatuan Bahasa Malaysia,
Sekolah Kebangsaan Taman Johor Jaya 3

Sabtu, 1 Oktober 2011

Aku Sebuah RadioNama aku PANASONIC. Aku ialah sebuah radio.Aku diperbuat di kilang yang terletak di Shah Alam.Aku berwarna putih.Badan aku ada butang dan alat pemaincakera padat.Akhirnya tercipta aku sebagai sebuah radio berkualiti tinggi.Siaplah aku menjadi sebuah radio.

        Setelah komponen aku lengkap,aku akan diuji dari segi ketahanan dan kualiti,setelah duji,aku dibungkus di dalam kotak lalu dinaikkan ke atas lori untuk dihantar di kedai-kedai eletronik dan eletrik.Kedai itu terletak di Kuala Lumpur.Perjalanan mengambil masa selama 2 jam untuk sampai ke kedai tersebut.

        Akhirnya selama 2 jam penat menunggu,akhirnya aku dan kawan-kawan aku sapai ke tempat yang dituju.Aku dan kawan-kawan aku diturunkan lalu diletakkan di dalam sebuah rak kaca dan juga untuk menarik perhatian pelanggan.Aku dan kawan-kawan aku diletakkan tanda harga yang berbeza-beza.Setiap hari aku dan kawan-kawan aku akan dilap dengan kain basah agar tidak kotor dan berhabuk.Aku menunggu setiap hari untuk dibeli oleh pelanggan.

        Pada suatu hari,seorang wanita datang ke kedai tuan aku untuk membeli radio untuk anaknya yang akan menyambut hari lahirnya yang ke-13 tidak lama lagi.Setelah membelek-belek badan kawan-kawan aku,wanita itu tertarik pada aku.Akhirnya dia pun membuat keputusan untuk membeli aku.Wanita itu gembira dan berpuas hati lalu membawa aku pulang untuk dihadiahkan kepada anaknya.

        Tuan baharu aku gembira memiliki aku.Aku digunakan setiap hari tanpa henti.Aku dibuka dengan kuat lalu ditegur oleh abangnya.Mereka bergaduh lalu abangnya tanpa sengaja tertolak badan aku.Aku terjatuh dan pecah.Komponen aku tercabut,tuan baharu aku sedih kerana tidak dapat menggunakan aku lagi.

         Aku tidak dapat digunakan lagi lalu aku dibuang ke dalam tong sampah.Sejak hari itu tamatlah riwayat aku sebagai sebuah radio.Aku sedih kerana tidak dapat berjasa pada tuan aku lagi.