Ahad, 9 Oktober 2011

Apa itu KATA MAJMUK?

Kata Majmuk
 
 • Dua atau lebih daripada dua patah dasar dapat digabungkan untukmembentuk satu kata baru yang padu atau sebati maknanya.
 • Kata paduan atau sebatian yang demikian dikenal sebagai kata majmuk.
 • Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maknanya sendiri-sendiri.
 • Misalnya, wang dan saku yang menjadi komponen kata majmuk wangsaku mempunyai maknanya masing-masing. Makna wang saku ialah wang dibawauntuk digunakan apabila diperlukan.
 • Ada juga kata majmuk yang terbentuk daripada dua patah kata yangberbeza tetapi maknanya sama atau hampir-hampir sama. Beberapa contohnya ialahcantik jelita, hancur lebur, dan sunyi sepi.
 • Dua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya itu dimaksudkanuntuk menyatakan makna kesangatan. Misalnya, cantik jelita bererti sangat cantik,hancur lebur bererti hancur sama sekali, dan sunyi sepi bererti sangat sunyi.
Bentuknya

 • Kata majmuk ada yang dieja tercantum dan ada yang dieja terpisahtetapi tidak ada yang bersempang.
 • Dengan itu, dapatlah dibezakan bentuk kata majmuk daripada bentukkata ganda yang dieja bersempang kecuali kata ganda separa seperti bebawang,jejari, kekuda, dan sebagainya.
 • Beberapa contoh kata majmuk yang dieja tercantum ialah apabila,bumiputera, daripada, jurumudi, kadangkala, dan walaupun.
 • Beberapa contoh kata majmuk yang dieja terpisah ialah air mata,buah pinggang, campur tangan, daun pintu, ganti rugi, dan hak cipta.
 • Dari segi bentuknya, kata majmuk ter­bahagi kepada beberapa kelasseperti yang berikut:
(a) kata nama majmuk;
(b) kata bilangan majmuk;
(c) kata adjektif majmuk;
(d) kata kerja majmuk;
(e) kata sendi majmuk;
(f) kata keterangan majmuk;
(g) Kata hubung majmuk.
 • Sebahagian besar daripada kata majmuk dalam bahasa Melayu tergolong dalam kelas kata nama. Contoh kata nama majmuk, antara yang lainlain, ialah air mata, buah mulut, cita rasa, daun telinga, ganti rugi, dan hak cipta. 
 • Kata bilangan majmuk, antara yang lain-lain, ialah tiga puluh, dua pertiga, dan dua ratus lima puluh.
 • Kata adjektif majmuk, antara yang lain-lain, ialah aman damai, buta huruf, cantik jelita, gagah perkasa, merah jambu, iri hati, dan kelam kabut.
 • Kata kerja majmuk ada yang bebas, yakni tidak terikat pada sebarang imbuhan. Contohnya: angkat kaki, buang air, campur tangan, datang bulan, dan gulung tikar.
 • Kata kerja majmuk ada juga yang terikat. Contohnya: mengadu domba, mengambil alih, mengambil berat, menganggap sepi, mengangkat sembah, membalas budi, membanting tulang, mencari gali, bercerai susu, berdiam diri, menyalahgunakan, menembak mati, dan bertungkus lumus.
 • Kata sendi majmuk pula tidak seberapa jumlahnya, iaitu darihal, daripada, kepada, dan sedari.
 • Kata keterangan majmuk, antara yang lainlain, ialah acap kali, boleh jadi, demikian, kadangkala, lambat laun, pertama kali, sambil lalu, dan sekali sekala.
 • Kata hubung majmuk, antara yang lain-lain, ialah apabila, manakala, dan meskipun.  
  • TUGASNYA :
   • Kata majmuk mempunyai dua tugas seperti yang berikut:
   • (a) menetapkan kelas kata dasar. Contohnya.

 • air (kata nama) + mata (kata nama)
  air mata (kata nama)
  lemah (kata adjektif) + lembut (kata adjektif) lemah lembut (kata adjektif)
  mogok (kata kerja) + duduk (kata kerja) mogok duduk (kata kerja)
  dari (kata sendi) + pada (kata sendi) daripada (kata sendi)
 • (b) mengubah kelas kata dasar. Contohnya:
 • apa (kata ganti tanya) + bila (kata keterangan tanya) apabila (kata nama)
  alim (kata adjektif) + ulama (kata nama) alim utama (kata nama)
  gulung (kata kerja) + tikar (kata nama) gulung tikar (kata kerja)
  tumbuk (kata kerja) + rusuk (kata nama) tumbuk rusuk (kata nama)
  cerdik (kata adjektif) + pandai (kata adjektif) cerdik pandai (kata nama)
  lalu (kata kerja) + lintas (kata kerja) lalu lintas (kata nama)
  banyak (kata adjektif) + mulut (kata nama) banyak mulut (kata adjektif)
  lambat (kata adjektif) + laun (kata adjektif) lambat laun (kata keterangan)
   • Maknanya
  • Dari segi maknanya, kata majmuk dapat dibahagi kepada dua jenis seperti yang berikut:
   • (a) kata majmuk wajar;  
   • (b) kata majmuk kiasan
  • Kata majmuk wajar ialah kata majmuk yang sebenarnya, yang maknanya dapat diketahui daripada makna katakata yang menjadi komponennya.
  • Misalnya, buah anggur ialah kata majmuk wajar kerana maknanya tidak lain daripada buah yang bernama anggur.
  • Kata majmuk kiasan pula ialah kata majmuk yang maknanya lain daripada makna yang ada pada kata-kata yang menjadi komponennya.
  • Misalnya buah hati ialah kata majmuk kiasan kerana maknanya tidak kenamengena dengan buah ataupun hati.
  • Makna buah hati ialah kekasih yang dicintai, bukan buah yang bernama hati.
  • Berikut ialah beberapa contoh kata majmuk wajar.

 • adat istiadat
  alih bahasa
  bahasa pasar
  bakul sampah
  batang hidung
  cakera padat
  cantik jelita
  daya cipta
  dengki hati
  emas putih
  esok hari
  gagah berani
  galah canggah
  rendah hati
  sabun mandi
  sihat akal

  gunung api
  hancurlebur
  harga borong
  hitam manis
  ikan parang
  inti sari
  isi perut
  juling air
  kaca mata
  kerak bumi
  otak depan
  olah raga
  pagar duri
  pindah tangan
  rabun jauh
  tahan lasak

  kongsi gelap
  lampu duduk
  lipat ganda
  lubang hidung
  mabuk taut
  merah jambu
  minyak makan
  naik takhta
  nenek moyang
  orang gaji
  tuan rumah
  udang galah
  uji kaji
  wang saku
  warta berita
  zat air
   •  Berikut ialah beberapa contoh kata majmuk kiasan.

 • akal kancil
  anak angkat
  anak baju
  anak emas
  anak kunci
  batu loncatan
  banyak mulut
  buah mulut
  bulan madu
  cahaya mata
  cakap angin
  campur tangan
  cekak musang
  dapur susu
  mata hari
  naik darah
  nyawa ikan
  otak udang
  tangan besi
  timbang rasa

  darah daging
  datang bulan
  daun pintu
  emas kahwin
  embun jantan
  filem bisu
  gaji buta
  gantung kemudi
  gatal mulut
  gunung payung
  habis akal
  lalat hijau
  lebar mulut
  lemah semangat
  lepas tangan
  main angin
  malam buta
  sampai hati
  tali barut
  tanah air

  hajat besar
  harga diri
  ibu ayam
  isi hati
  jalan bahasa
  jauh hati
  kaki tangan
  karat hati
  kata dua
  kecil hati
  kereta api
  papas hati
  panjang tangan
  pasar gelap
  patah hati
  rendah hati
  sagu hati
  sakit hati
  tumbuk rusuk

1 ulasan: